google-site-verification=y_dIbcxwrxKk8m9ohYIGX5yzA-AMe7XRwRGqsUgnkgM Елена Пенчева | iskarmedicalcenter

Елена Пенчева е н.с. І. ст. – психолог с 30 години стаж в областта.

За контакт:

+359 886 440 981

e-mail: epentchеva@yahoo.com;

Приема пациенти в понеделник от 14,30 до 17,30 часа. 

Професионални организации:

 

 • Член на "Дружество на психолозите в България" (ДПБ), вписан в Публичния регистър на психолозите в България №: BG-RP -0470; 

 • Пълноправен член и Сертифициран авиационен психолог от EAAP (EUROPEAN ASSOCIATION FOR AVIATION PSYCHOLOGY) № 042;

 • Чен на управителния съвет на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология (БААКМП).

Сфери на дейност:

  • психологическо консултиране и психотерапия;

  • травма терапия, справяне със стрес, умора, панически реакции и депресивни състояния, страхове и фобии

  • фамилна терапия

  • оказване на спешна психологическа помощ при кризисни събития;  

  • разработване и провеждане на тренинги;

  • психодиагностика и подбор

 

Специалности и специализации:

 • Магистър по психология СУ” Св. Климент Охридски”

 • Фамилна психотерапия системен подход в Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ)

 • EMDR терапия на травматични събития в Институт за интегрално развитие

 • Обучение за треньор по Спешна психологическа помощ към EFPA ( Европейска федерация по психология)

 • Сертифициран авиационен психолог от EAAP (EUROPEAN ASSOCIATION FOR AVIATION PSYCHOLOGY) № 042

 • Квалификационни курсове в Русия, САЩ, Канада, Австрия, Германия, Испания,  Малта, Португалия и др.

Професионално развитие:

 • Над 30 годишен професионален опит. Началник на Лаборатория по авиационна психология и Безопасност на полетите и експерт в Авиомедицински център – BG AMC - 1 към НМТБ "Цар Борис III";

 • Преподавател Главен асистент в Техничеси Университет – София; Институт по въздушен транспорт и други учебни центрове;

 • Международен опит в обучения и психологически подбор в Австрия, Македония, Албания, Уганда, Молдова и др.

Научна дейност и международни участия:

Над 40 научни публикаций и  доклади на Международни конференции и семинари в Япония, Канада, Нова Зенландия, Германия, Испания, Австрия, Малта, Португалия, България.

 

Споделено:

„Клиентите - срещата с толкова различни хора с техните съдби, малко сълзи, усмивки и благодарните очи, че с нещо си допринесъл да се почувстват по-добре, да разрешат проблем или просто да живеят пълноценно и  да изпитват удоволствие от това...

Обичам работата си, обичам професията си, не знам дали много хора могат да го кажат, но аз се чувствам добре в нея.”