google-site-verification=y_dIbcxwrxKk8m9ohYIGX5yzA-AMe7XRwRGqsUgnkgM

Велина Христова, психолог

Велина Христова е:

  • специалист по психология на хранене;

  • докторант по психологическо измерване и диагностициране в Софийски университет “Св. Климент Охридски”;

  • сертифициран здравен терапевт към Института по интегрално хранене в Ню Йорк;

  • обучаващ се терапевт към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

Как помага психологът?

При наличието на медицински проблем, който налага например започване на нов хранителен режим, психологът помага преходът да бъде по-плавен и поносим. Съдейства изключването на дадена храна да стане по-лесно, без да се нарушава качеството на живот на човека. Ако пък човекът се е самоограничил, без да е налице медицински проблем, то тогава може да се видят кои са истинските причини, които карат човека да отиде в тази крайност. Те невинаги са свързани със самото хранене.

Можете да си запишете час за консултация на телефона на МЦ "Искър" 0877 58 90 40.